Dla grup liczących ponad 10 osób proponujemy organizację szkoleń wewnętrznych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

    • szkolenia z rachunkowości,
    • szkolenia z podatku VAT,
    • szkolenia z podatku PIT i CIT,
    • szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych itp.

Szkolenia wewnętrzne organizujemy we wskazanym zakładzie pracy, jednostce lub w wybranym przez Państwa miejscu. Chętnie wyręczymy Państwa w sprawach organizacyjnych dotyczących szkolenia i wskażemy dogodne miejsce w danym mieście (łącznie z wyborem i rezerwacją). 

Wewnętrzne szkolenia dla spółdzielni mieszkaniowych to szereg korzyści. Są dostosowane do specyfiki Państwa potrzeb, pozwalają na merytoryczne i praktyczne analizy zagadnień i problemów dotyczących wyłącznie Państwa firmy. Wreszcie, to Państwo decydujecie o miejscu, terminie i czasie trwania szkolenia.

Oferta naszych szkoleń wewnętrznych, które przeprowadzaliśmy już w spółdzielniach mieszkaniowych:

1. Ochrona danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej w 2018 roku.

2. Audyt i przygotowanie kompleksowej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej.

3. Szkolenie dla nowo wybranych członków Rad Nadzorczych w spółdzielni mieszkaniowej. 

4. Szkolenie wewnętrzne z zakresu najnowszych zmian w ustawie o spółódzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017 r.