Nasza kadra

  • Filter

Janina Fornalik

Joanna FornalikDoradca podatkowy, starszy menedżer w spółce doradztwa podatkowego MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawno-podatkowej, m.in. jest współautorem komentarza do Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej. Występuje na konferencjach i prowadzi szkolenia z zakresu podatku VAT, w tym dotyczące rozliczeń podatkowych w samorządach. .Doświadczony i lubiany wykładowca. Autorka licznych publikacji prasowych, a także najnowszej książki „ Vat w samorządach – kompendium wiedzy w tym nowe zasady odliczeń podatku naliczonego od 1-stycznia-2016 r.”

Zobacz pełny profil

 

Dariusz Wociór

dwzdj

 

Dariusz Wociór - radca prawny, wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie (PRAKTYK), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Wykładowca ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lubinie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie ukończył Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. Następnie w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami i w 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.Publikuje artykuły z dziedziny prawa w dzienniku "Rzeczpospolita"

Zobacz pełny profil

 

Sebastian Twardoch

Sebastian twardochPrawnik, ekonomista - doradca podatkowy nr wpisu 10958. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również Podyplomowych Studiów Podatkowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ponad 10 lat doświadczenia zdobytego w największych firmach doradczych w Polsce. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym. Specjalizuje się w zakresie optymalizacji podatkowej oraz unikania podwójnego opodatkowania.

Zobacz pełny profil

 

Agnieszka Masłowska

MaslowskaRadca prawny, doświadczony trener-praktyk, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych. aktualnie trwa procedura wpisu na listę doradców podatkowych. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), szkolenia prowadzi od 2012 r., specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego. Od stycznia 2014 r.prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie,

Zobacz pełny profil

 

Marcin Koszowski

 

KoszowskiAdwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zdobywał w śląskich kancelariach adwokackich, radcowskich i komorniczych. Praktykę zawodową koncentruje od wielu lat wokół prowadzenia sporów sądowych i kompleksowej obsługi prawnej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Specjalizuje się również w prawie rodzinnym oraz procesowym prawie karnym. Prowadzi Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych w Katowicach. 

Zobacz pełny profil

 

Krystyna Królewiak-Ciechanowska

krystyna krolewiakciechanowskaDoświadczony Radca Prawny Zarządców Nieruchomości, ceniony wykładowca Krajowej Rady Spółdzielczej tematyki związanej z prawem spółdzielczym i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, lustrator. Autor licznych publikacji prasowych związanych z prawem spółdzielczym.

Zobacz pełny profil

 

Krzysztof Cichowski

krzysztof cichowskiGłówny specjalista ds. technicznych (Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP)

Zobacz pełny profil

 

Jarosław Małyszko

JaroslawmalyszkoWykładowca posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podatku VAT, Publicysta piszący do Rzeczpospolitej i innych wydawnictw prawno-ekonomicznych. Posiada praktyczną znajomość zagadnień związanych z podatkiem VAT w Spółdzielniach Mieszkaniowych. Wieloletni doradca podatkowy. Absolwentka SGH w Warszawie.

Zobacz pełny profil

 

Helena Pośpieszyńska

Helena Pośpieszyńska - lustrator, wykładowca tematyki związanej z finansami spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wielu publikacji, współpracownik i współautor wyd. Wolter Kluwer - internetowego Vademecum głównego księgowego, współautorka licznych publikacji dotyczących gospodarki finansowej spółdzielni i problemów stosowania jej w praktyce, dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w obsłudze i doradztwie w Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Zobacz pełny profil

 

Zofia Rogóż

avatarwomanRewident , Biegła Księgowa, specjalizująca się w tematyce księgowo-finansowej w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Autorka wielu publikacji związanych z tematyką spółdzielczości mieszkaniowej. Stały współpracownik Krajowej Rady Spółdzielczej.

Zobacz pełny profil

 

Karol Lentas

Karol LentasWieloletni Główny Księgowy w dużej spółdzielni mieszkaniowej. Praktyk z doświadczeniem w prowadzeniu kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości w spółdzielniach mieszkaniowych i podmiotach prawa handlowego.

 

 

Zobacz pełny profil

 

Tomasz Sułkowski

TSulkowskiPrawnik, doktorant i wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawnej specjalizującej się w prowadzeniu obsługi prawnej przedsiębiorstw i inwestycji budowlanych. Prowadzący jest praktykiem w dziedzinie prawa gospodarczego, obsługując pod kątem prawnym przedsięwzięcia budowlane od strony wykonawczej i inwestorskiej na rynku prywatnym oraz zamówień publicznych. Jest opiekunem prawnym wielu firm budowlanych na terenie Śląska i województw ościennych. Prowadził szkolenia dla m.in. Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach, Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach. Doświadczony i lubiany wykładowca.

Zobacz pełny profil

 

Ewa Hrebin

avatarwoman

 

ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku „Rachunkowość”, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym dla spółdzielni mieszkaniowych.

Zobacz pełny profil

 

Michał Szczypiór

PMichał Szczypiórrawnik, pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z/s we Wrocławiu, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu, wykładowca na Franklin University Ohio, USA, Konsultant Centrum Studiów i Analiz Gospodarczych z siedzibą w Warszawie, członek Rady Programowej Serwis VAT, redaktor Przeglądu Podatkowego, Monitora Podatkowego, autor ponad 300 publikacji o tematyce prawnopodatkowej, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracujący na stałe z Dolnośląskim, Wielkopolskim, Lubuskim oraz Pomorskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

Zobacz pełny profil

 

Paweł Miąsek

pawel-miasek

psycholog, coach, doktorant katedry Psychologii Społecznej i Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, pracownik dydaktyczny SWPS, trener biznesu 5 stopnia kwalifikacji EQF (European Qualifications Framework). Coach z wieloletnim doświadczeniem w trakcie międzynarodowej akredytacji ICF (International Coach Federation). Wieloletni tutor i trener liderów społecznych. Specjalista w szkoleniach dla biznesu z zakresu: sprzedaży, budowania zespołów, zarządzania zespołem, obsługi trudnego klienta, budowania relacji z klientem, komunikacji interpersonalnej, zarządzania sobą w czasie. Trener programów szkoleń train the trainer w ramach szkoły trenerów. Fascynat szkoleń outdoorowych z wykorzystaniem technik wspinaczkowych. Konsultant biznesu w zakresie opracowywania strategii szkoleniowych. Doradca w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Prowadził szkolenia z obsługi trudnego klienta oraz klienta call-center dla dwóch największych w Polsce firm telemarketingowych, współpracował przy tworzeniu oraz implementacji szkoleń sprzedażowych dla banków oraz firm spedycyjnych, prowadził warsztaty z zarządzania sytuacjami trudnymi dla oddziałów prewencji Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach, budowania wizerunku dla Samorządu Miasta, brał udział w restrukturyzacjach przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, prowadził warsztaty dla sędziów z zakresu psychologii zeznań świadka. Łącznie zrealizował ponad 14000 h szkoleniowych oraz 700 h coachingów indywidualnych. Z zamiłowania wspinacz skałkowy, eksplorator jaskiń i podróżnik.

Zobacz pełny profil

 

Marcin Otręba

marcin-otreba

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w grupie kapitałowej która należy do grona największych producentów miedzi. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej
 
Zobacz pełny profil

 

Mirosław Pampuch

Mirosław Pampuch

 

mec. Mirosław Pampuch - radca prawny, trener ministerstwa finansów z zakresu podatku VAT, z doświadczeniem w pracy min. w Izbie Skarbowej, wieloletni i lubiany wykładowca prawa podatkowego w szeregu instytucjach, spółdzielniach i firmach, specjalizujący się w rozliczaniu podatku VAT w spółdzielczości mieszkaniowej, poseł na Sejm VIII kadencji- członek Komisji Śledczej d/s VAT.
Zobacz pełny profil

 

Ryszard Stolarz

ryszard-stolarz

Ryszard Stolarz – radca prawny, od 2006 r. zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółdzielni ze specjalizacją spółdzielni powstałych na bazie majątku kopalń. Prowadzi bloga skierowanego do zarządzających spółdzielniami mieszkaniowymi www.spółdzielnia-mieszkaniowa.pl. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odbył aplikację sądową a następnie uzyskał uprawnienia radcy prawnego. W trakcie aplikacji zdobył licencję zarządcy nieruchomości, zdał państwowy egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych. Ukończył szereg szkoleń uzupełniających w tym dotyczących, restrukturyzacji przedsiębiorstw, ochrony danych osobowych.

Zobacz pełny profil

 

Jarosław Kozieł

jaroslaw-koziel

specjalista ds. BHP, biegły sądowy, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - ukończył studia z zakresu: BHP i systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, psychologii zarządzania, a także prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe związane z dziedziną BHP. Prowadził kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa pracy m.in dla takich firm jak : ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Huta Katowice, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Urzędy Miejskie, NFZ, Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne, Urzędy Skarbowe, BGŻ S.A. Doświadczony i lubiany wykładowca.

Zobacz pełny profil

 

Przemysław Pogłódek

przemyslaw-poglodek

Biegły sądowy w zakresie rozliczania czasu pracy. Posiada doświadczenie zawodowe poparte siedmioletnim okresem pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Kierował sekcją ds. Informacji i Promocji Państwowej Inspekcji Pracy i przez okres czterech lat pełnił funkcję rzecznika prasowego. Od osiemnastu lat jest wykładowcą polskiego i europejskiego prawa pracy. Ceniony trener wpisany do ogólnopolskiego banku wykładowców Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Autor licznych publikacji i opracowań naukowych z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Zobacz pełny profil