Nasza kadra

  • Filter

Agnieszka Masłowska-Gądek


MaslowskaRadca prawny, doświadczony trener-praktyk, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych. aktualnie trwa procedura wpisu na listę doradców podatkowych. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), szkolenia prowadzi od 2012 r., specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego. Od stycznia 2014 r.prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie,

Zobacz pełny profil

 

Arkadiusz Duda


duda dobry rozmiar

 

Arkadiusz Duda - doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę spółek z czołowej na polskim rynku grupy telekomunikacyjnej oraz spółek z sektora paliwowego. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacji podatkowej, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości oraz schematów podatkowych (MDR). Jest autorem wielu publikacji związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym dwumiesięcznika podatkowego Kazus podatkowy.

Zobacz pełny profil

 

Dariusz Wociór


dwzdj

 

Dariusz Wociór - radca prawny, wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie (PRAKTYK), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Wykładowca ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lubinie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie ukończył Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. Następnie w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami i w 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.Publikuje artykuły z dziedziny prawa w dzienniku "Rzeczpospolita"

Zobacz pełny profil

 

Ewa Hrebin


avatarwoman

 

ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku „Rachunkowość”, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym dla spółdzielni mieszkaniowych.

Zobacz pełny profil

 

Helena Pośpieszyńska


Pani Helena Pośpieszyńska: - licencjonowany zarządca nieruchomości, lustrator, członek zarządu stowarzyszenia zarządów nieruchomości, pełniła funkcje wiceprezeski, prokurenta, głównej księgowej  w warszawskich spółdzielniach mieszkaniowych, w energetyce cieplnej, w firmie audytorskiej.  Doświadczony wykładowca, praktyk,  autorka licznych publikacji  dotyczących gospodarki finansowej. Aktualnie  prowadzi wykłady  z gospodarki finansowej  i lustracji w Uniwersytecie Rzeszowskim na studiach podyplomowych. Współpracowała  z wydawnictwem C.H.Beck, w redagowania odpowiedzi na pytania w „Teczce zarządcy” oraz z  wydawnictwem Wolter Kluwers - Vademecum Głównego Księgowego, Domy Spółdzielcze –  Finanse.  Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej , lustracji działalności spółdzielni, w doradztwie od 25 lat, w prowadzeniu autorskich szkoleń, warsztatów i seminariów dla rad nadzorczych organów i pracowników spółdzielni a także zarządców nieruchomości.

Zobacz pełny profil

 

Janina Fornalik


Joanna FornalikDoradca podatkowy, starszy menedżer w spółce doradztwa podatkowego MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawno-podatkowej, m.in. jest współautorem komentarza do Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej. Występuje na konferencjach i prowadzi szkolenia z zakresu podatku VAT, w tym dotyczące rozliczeń podatkowych w samorządach. .Doświadczony i lubiany wykładowca. Autorka licznych publikacji prasowych, a także najnowszej książki „ Vat w samorządach – kompendium wiedzy w tym nowe zasady odliczeń podatku naliczonego od 1-stycznia-2016 r.”

Zobacz pełny profil

 

Karol Lentas


Karol LentasWieloletni Główny Księgowy w dużej spółdzielni mieszkaniowej. Praktyk z doświadczeniem w prowadzeniu kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości w spółdzielniach mieszkaniowych i podmiotach prawa handlowego.

 

 

Zobacz pełny profil

 

Marcin Koszowski


 

KoszowskiAdwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zdobywał w śląskich kancelariach adwokackich, radcowskich i komorniczych. Praktykę zawodową koncentruje od wielu lat wokół prowadzenia sporów sądowych i kompleksowej obsługi prawnej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Specjalizuje się również w prawie rodzinnym oraz procesowym prawie karnym. Prowadzi Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych w Katowicach. 

Zobacz pełny profil

 

Mirosław Pampuch


Mirosław Pampuch

 

mec. Mirosław Pampuch - radca prawny, trener ministerstwa finansów z zakresu podatku VAT, z doświadczeniem w pracy min. w Izbie Skarbowej, wieloletni i lubiany wykładowca prawa podatkowego w szeregu instytucjach, spółdzielniach i firmach, specjalizujący się w rozliczaniu podatku VAT w spółdzielczości mieszkaniowej, poseł na Sejm VIII kadencji- członek Komisji Śledczej d/s VAT.
Zobacz pełny profil

 

Paweł Miąsek

pawel-miasek

psycholog, coach, doktorant katedry Psychologii Społecznej i Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, pracownik dydaktyczny SWPS, trener biznesu 5 stopnia kwalifikacji EQF (European Qualifications Framework). Coach z wieloletnim doświadczeniem w trakcie międzynarodowej akredytacji ICF (International Coach Federation). Wieloletni tutor i trener liderów społecznych. Specjalista w szkoleniach dla biznesu z zakresu: sprzedaży, budowania zespołów, zarządzania zespołem, obsługi trudnego klienta, budowania relacji z klientem, komunikacji interpersonalnej, zarządzania sobą w czasie. Trener programów szkoleń train the trainer w ramach szkoły trenerów. Fascynat szkoleń outdoorowych z wykorzystaniem technik wspinaczkowych. Konsultant biznesu w zakresie opracowywania strategii szkoleniowych. Doradca w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Prowadził szkolenia z obsługi trudnego klienta oraz klienta call-center dla dwóch największych w Polsce firm telemarketingowych, współpracował przy tworzeniu oraz implementacji szkoleń sprzedażowych dla banków oraz firm spedycyjnych, prowadził warsztaty z zarządzania sytuacjami trudnymi dla oddziałów prewencji Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach, budowania wizerunku dla Samorządu Miasta, brał udział w restrukturyzacjach przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, prowadził warsztaty dla sędziów z zakresu psychologii zeznań świadka. Łącznie zrealizował ponad 14000 h szkoleniowych oraz 700 h coachingów indywidualnych. Z zamiłowania wspinacz skałkowy, eksplorator jaskiń i podróżnik.

Zobacz pełny profil

 

Piotr Pałka


Piotr Palka 300x189 

Prof. ucz. dr Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, ekspert z zakresu prawa spółdzielczego, wykładowca akademicki, wieloletni praktyk, autor najnowszego komentarza do ustawy - Prawo spółdzielcze wydanego przez wydawnictwo CH. BECK. Wspólnik największej Kancelarii w Polsce z kilkunastoosobowym zespołem prawnym, specjalizującej się w obsłudze prawnej spółdzielni mieszkaniowych i obsługującej w ramach stałej umowy o obsługę prawną kilkadziesiąt spółdzielni mieszkaniowych oraz kluczowe organizacje zrzeszające spółdzielnie w Polsce.

Zobacz pełny profil

 

Przemysław Pogłódek

przemyslaw-poglodek

Biegły sądowy w zakresie rozliczania czasu pracy. Posiada doświadczenie zawodowe poparte siedmioletnim okresem pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Kierował sekcją ds. Informacji i Promocji Państwowej Inspekcji Pracy i przez okres czterech lat pełnił funkcję rzecznika prasowego. Od osiemnastu lat jest wykładowcą polskiego i europejskiego prawa pracy. Ceniony trener wpisany do ogólnopolskiego banku wykładowców Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Autor licznych publikacji i opracowań naukowych z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Zobacz pełny profil

 

Tomasz Sułkowski


TSulkowskiPrawnik, doktorant i wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawnej specjalizującej się w prowadzeniu obsługi prawnej przedsiębiorstw i inwestycji budowlanych. Prowadzący jest praktykiem w dziedzinie prawa gospodarczego, obsługując pod kątem prawnym przedsięwzięcia budowlane od strony wykonawczej i inwestorskiej na rynku prywatnym oraz zamówień publicznych. Jest opiekunem prawnym wielu firm budowlanych na terenie Śląska i województw ościennych. Prowadził szkolenia dla m.in. Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach, Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach. Doświadczony i lubiany wykładowca.

Zobacz pełny profil

 

Wojciech Ciejka


magister inżynier-termodynamik, audytor z ponad 30 letnim praktycznym doświadczeniem w rozliczaniu mediów w budynkach wielorodzinnych. Autor regulaminów rozliczania mediów dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,ekspert i członek zespołów roboczych przy ministerstwach ws. nowelizacji Prawa energetycznego. Publikuje w prasie specjalistycznej m.in.: "InstalReporter","Ciepło, ogrzewanie, wentylacja". Ceniony wykładowca, który przekazuje wiedzę nie tylko teoretyczną, ale głównie praktyczną zbudowaną na doświadczeniach zdobytych w codziennej pracy.

Zobacz pełny profil