Nasza kadra

  • Filter

Agnieszka Masłowska-Gądek


MaslowskaRadca prawny, doświadczony trener-praktyk, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych. aktualnie trwa procedura wpisu na listę doradców podatkowych. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), szkolenia prowadzi od 2012 r., specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego. Od stycznia 2014 r.prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie,

Zobacz pełny profil

 

Arkadiusz Duda


duda dobry rozmiar

 

Arkadiusz Duda - doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę spółek z czołowej na polskim rynku grupy telekomunikacyjnej oraz spółek z sektora paliwowego. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacji podatkowej, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości oraz schematów podatkowych (MDR). Jest autorem wielu publikacji związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym dwumiesięcznika podatkowego Kazus podatkowy.

Zobacz pełny profil

 

Dariusz Wociór


dwzdj

 

Dariusz Wociór - radca prawny, wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie (PRAKTYK), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Wykładowca ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lubinie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie ukończył Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. Następnie w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami i w 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.Publikuje artykuły z dziedziny prawa w dzienniku "Rzeczpospolita"

Zobacz pełny profil

 

Dominik Berliński


Międzynarodowy inspektor placów zabaw RPII, trener i główny ekspert Centrum Kontroli Placów Zabaw. Współautor opracowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2022 r. pt. „Bezpieczny plac zabaw. Poradnik dla administratorów i właścicieli” będącego jedną z podstaw nowelizacji Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązującego od 01.08.2024 r.

Zobacz pełny profil

 

Ewa Derc

ewa-derc

radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych, która posiada bogate doświadczenie w obsłudze i szkoleniu z RODO spółdzielni w tym szkoleniu lustratorów oraz kandydatów na lustratorów, to również wykładowca akademicki, współautorka m.in. monografii rok RODO wydanej przez wydawnictwo CH. BECK, która skupiła m.in. takich autorów jak Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz autorka poradnika dla spółdzielni nt. wdrożenia RODO w spółdzielniach mieszkaniowych. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), a także kurs z zakresu międzynarodowego programu compliance – zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi w przedsiębiorstwach organizowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Zobacz pełny profil

 

Ewa Hrebin


avatarwoman

 

ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku „Rachunkowość”, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym dla spółdzielni mieszkaniowych.

Zobacz pełny profil

 

Helena Pośpieszyńska


Pani Helena Pośpieszyńska: - licencjonowany zarządca nieruchomości, lustrator, członek zarządu stowarzyszenia zarządów nieruchomości, pełniła funkcje wiceprezeski, prokurenta, głównej księgowej  w warszawskich spółdzielniach mieszkaniowych, w energetyce cieplnej, w firmie audytorskiej.  Doświadczony wykładowca, praktyk,  autorka licznych publikacji  dotyczących gospodarki finansowej. Aktualnie  prowadzi wykłady  z gospodarki finansowej  i lustracji w Uniwersytecie Rzeszowskim na studiach podyplomowych. Współpracowała  z wydawnictwem C.H.Beck, w redagowania odpowiedzi na pytania w „Teczce zarządcy” oraz z  wydawnictwem Wolter Kluwers - Vademecum Głównego Księgowego, Domy Spółdzielcze –  Finanse.  Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej , lustracji działalności spółdzielni, w doradztwie od 25 lat, w prowadzeniu autorskich szkoleń, warsztatów i seminariów dla rad nadzorczych organów i pracowników spółdzielni a także zarządców nieruchomości.

Zobacz pełny profil

 

Janina Fornalik


Joanna FornalikDoradca podatkowy, starszy menedżer w spółce doradztwa podatkowego MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawno-podatkowej, m.in. jest współautorem komentarza do Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej. Występuje na konferencjach i prowadzi szkolenia z zakresu podatku VAT, w tym dotyczące rozliczeń podatkowych w samorządach. .Doświadczony i lubiany wykładowca. Autorka licznych publikacji prasowych, a także najnowszej książki „ Vat w samorządach – kompendium wiedzy w tym nowe zasady odliczeń podatku naliczonego od 1-stycznia-2016 r.”

Zobacz pełny profil

 

Karol Lentas


Karol LentasWieloletni Główny Księgowy w dużej spółdzielni mieszkaniowej. Praktyk z doświadczeniem w prowadzeniu kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości w spółdzielniach mieszkaniowych i podmiotach prawa handlowego.

 

 

Zobacz pełny profil

 

Marcin Koszowski


 

KoszowskiAdwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zdobywał w śląskich kancelariach adwokackich, radcowskich i komorniczych. Praktykę zawodową koncentruje od wielu lat wokół prowadzenia sporów sądowych i kompleksowej obsługi prawnej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Specjalizuje się również w prawie rodzinnym oraz procesowym prawie karnym. Prowadzi Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych w Katowicach. 

Zobacz pełny profil

 

Mirosław Pampuch


Mirosław Pampuch

 

mec. Mirosław Pampuch - radca prawny, trener ministerstwa finansów z zakresu podatku VAT, z doświadczeniem w pracy min. w Izbie Skarbowej, wieloletni i lubiany wykładowca prawa podatkowego w szeregu instytucjach, spółdzielniach i firmach, specjalizujący się w rozliczaniu podatku VAT w spółdzielczości mieszkaniowej, poseł na Sejm VIII kadencji- członek Komisji Śledczej d/s VAT.
Zobacz pełny profil

 

Paweł Miąsek

pawel-miasek

psycholog, coach, doktorant katedry Psychologii Społecznej i Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, pracownik dydaktyczny SWPS, trener biznesu 5 stopnia kwalifikacji EQF (European Qualifications Framework). Coach z wieloletnim doświadczeniem w trakcie międzynarodowej akredytacji ICF (International Coach Federation). Wieloletni tutor i trener liderów społecznych. Specjalista w szkoleniach dla biznesu z zakresu: sprzedaży, budowania zespołów, zarządzania zespołem, obsługi trudnego klienta, budowania relacji z klientem, komunikacji interpersonalnej, zarządzania sobą w czasie. Trener programów szkoleń train the trainer w ramach szkoły trenerów. Fascynat szkoleń outdoorowych z wykorzystaniem technik wspinaczkowych. Konsultant biznesu w zakresie opracowywania strategii szkoleniowych. Doradca w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Prowadził szkolenia z obsługi trudnego klienta oraz klienta call-center dla dwóch największych w Polsce firm telemarketingowych, współpracował przy tworzeniu oraz implementacji szkoleń sprzedażowych dla banków oraz firm spedycyjnych, prowadził warsztaty z zarządzania sytuacjami trudnymi dla oddziałów prewencji Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach, budowania wizerunku dla Samorządu Miasta, brał udział w restrukturyzacjach przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, prowadził warsztaty dla sędziów z zakresu psychologii zeznań świadka. Łącznie zrealizował ponad 14000 h szkoleniowych oraz 700 h coachingów indywidualnych. Z zamiłowania wspinacz skałkowy, eksplorator jaskiń i podróżnik.

Zobacz pełny profil

 

Piotr Pałka


Piotr Palka 300x189 

Prof. ucz. dr Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, ekspert z zakresu prawa spółdzielczego, wykładowca akademicki, wieloletni praktyk, autor najnowszego komentarza do ustawy - Prawo spółdzielcze wydanego przez wydawnictwo CH. BECK. Wspólnik największej Kancelarii w Polsce z kilkunastoosobowym zespołem prawnym, specjalizującej się w obsłudze prawnej spółdzielni mieszkaniowych i obsługującej w ramach stałej umowy o obsługę prawną kilkadziesiąt spółdzielni mieszkaniowych oraz kluczowe organizacje zrzeszające spółdzielnie w Polsce.

Zobacz pełny profil

 

Przemysław Pogłódek

przemyslaw-poglodek

Biegły sądowy w zakresie rozliczania czasu pracy. Posiada doświadczenie zawodowe poparte siedmioletnim okresem pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Kierował sekcją ds. Informacji i Promocji Państwowej Inspekcji Pracy i przez okres czterech lat pełnił funkcję rzecznika prasowego. Od osiemnastu lat jest wykładowcą polskiego i europejskiego prawa pracy. Ceniony trener wpisany do ogólnopolskiego banku wykładowców Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Autor licznych publikacji i opracowań naukowych z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Zobacz pełny profil

 

Tomasz Sułkowski


TSulkowskiPrawnik, doktorant i wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawnej specjalizującej się w prowadzeniu obsługi prawnej przedsiębiorstw i inwestycji budowlanych. Prowadzący jest praktykiem w dziedzinie prawa gospodarczego, obsługując pod kątem prawnym przedsięwzięcia budowlane od strony wykonawczej i inwestorskiej na rynku prywatnym oraz zamówień publicznych. Jest opiekunem prawnym wielu firm budowlanych na terenie Śląska i województw ościennych. Prowadził szkolenia dla m.in. Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach, Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach. Doświadczony i lubiany wykładowca.

Zobacz pełny profil

 

Wojciech Ciejka


magister inżynier-termodynamik, audytor z ponad 30 letnim praktycznym doświadczeniem w rozliczaniu mediów w budynkach wielorodzinnych. Autor regulaminów rozliczania mediów dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,ekspert i członek zespołów roboczych przy ministerstwach ws. nowelizacji Prawa energetycznego. Publikuje w prasie specjalistycznej m.in.: "InstalReporter","Ciepło, ogrzewanie, wentylacja". Ceniony wykładowca, który przekazuje wiedzę nie tylko teoretyczną, ale głównie praktyczną zbudowaną na doświadczeniach zdobytych w codziennej pracy.

Zobacz pełny profil

 

Łukasz Mroczyński - Szmaj

lukasz-mroczynski-szmaj

– MBA, nauczyciel, wykładowca akademicki, pracownik Zakładu Prawa Cywilnego i Handlowego Instytutu Nauk Prawnych, Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim. Mediator Karpackiego Centrum Mediacji w Stalowej Woli. Autor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu prawa energetycznego, konsumenckiego, polubownego rozwiązywania sporów oraz prawa gospodarczego i handlowego. Posiada doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, organach menedżerskich spółek oraz NGO.

Zobacz pełny profil