Kalendarz wydarzeń

5. Szkolenie wewnętrzne : Działalność Techniczna Spółdzielni Mieszkaniowej
Od Poniedziałek, 01 Styczeń 2018
Do Czwartek, 31 Grudzień 2020
Odsłon : 1353

 

Odbiorca : Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Termin wykonania: Ustalany indywidualnie z zamawiającym

Miejsce Szkolenia: Siedziba Zamawiającego

Czas trwania: ok. 4 - 5 godzin.

Godziny szkolenia: Szkolenie zostanie przeprowadzone w godzinach 09:00-14:00 lub innych ustalonych z zamawiającym.

Uczestnicy: Oferta przygotowana jest dla grupy maksymalnie 20 osób Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe w formie papierowej.

Wykonawca: Osobiście – Pan Dariusz Wociór - radca prawny, wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowe w Warszawie (PRAKTYK), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lubinie. Ukończył Studia Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. W 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa spółdzielczego m.in. Rzeczpospolita i wydawnictwo CH Beck. Doświadczony i lubiany wykładowca.

Autor publikacji:

• Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego. ( Wydaw. CH Beck 05/2016)

• Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym. Z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego ( Wydaw. CH Beck 07/2016)

Koszt: dla grupy max. 20 osób - ustalany indywidualnie z zamawiającym.

Formalności/sposób płatności. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych/przelew po wykonaniu zamówienia.

 

Wykonane prace będą uwzględniać specyfikę jednostki, aktualny stan prawny i oczekiwania zleceniodawcy

 

Ramowy Program Szkolenia:

1. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w spółdzielni mieszkaniowej i we wspólnocie mieszkaniowej
a) różne rodzaje nieruchomości
b) zakres robót budowlanych i konsekwencje prawne
c) zasady podejmowania decyzji
d) udział w podejmowaniu decyzji właścicieli

2. RODO a działalność techniczna i eksploatacyjna
a) udzielanie informacji i redakcja informacji wywieszanych na tablicach informacyjnych dotyczących działalności spółdzielni / wspólnoty mieszkaniowej,
b) nadzór nad pracownikami doręczającymi korespondencję i wykonującymi naprawy w lokalach,
c) współpraca z zewnętrznymi konserwatorami i firmami przeprowadzającymi przeglądy okresowe,
d) upublicznianie danych pracowników i „firm zewnętrznych”
e) odpowiednie klauzule w umowach,
f) udzielanie informacji urzędom, organom ścigania, zakładom ubezpieczeń – zasady postępowania i zakres

3. Monitoring wizyjny a RODO – zmiany i ostatnie kontrole w spółdzielniach mieszkaniowych i u zarządców nieruchomości
a) kto może zakładać monitoring
b) jakie tereny można monitorować
c) kto może mieć dostęp do monitoringu wizyjnego
d) zasady zabezpieczeń
e) komu można udostępnić nagrania monitoringu i na jakich zasadach

4.Obowiązki Spółdzielni / wspólnot mieszkaniowych w zakresie umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej:
a) wytyczne stosowania Prawa Telekomunikacyjnego i ustawy „szerokopasmowej”
b) kiedy spółdzielnia / wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do wyrażenia zgody na montaż instalacji telekomunikacyjnych w nieruchomości wspólnej
c) umowa o dostęp do budynku w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych – omówienie najważniejszych zapisów.

5. Stan techniczny nieruchomości, a wypadki i naprawienie szkód przez spółdzielnię i wspólnotę mieszkaniową.

6. Książka obiektu budowlanego:
a) podwójne regulacje prawne
b) zasady prowadzenia
c) zawartość
d) najczęstsze błędy
e) wpisy kontroli okresowych
f) dowód w postępowaniu sądowym i administracyjnym

7. Kontrole okresowe nieruchomości w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych:
a) specyfika
b) rodzaje
c) terminy
d) zalecenia
e) udostępnianie lokali
f) konsekwencje nieudostępnienia lokali

8. Ubezpieczenie spółdzielni i wspólnoty – zakres, wyłączenia, problemy praktyczne.

9. Uciążliwi najemcy i mieszkańcy – walka z hałasem, naruszaniem porządku, dewastacją budynków – wskazówki prawne

10. Zmiany w ustawie o Ochronie Przyrody obowiązujące od dotyczące spółdzielni / wspólnot mieszkaniowych:

11. Problemy interpretacyjne pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie

12. Do jakich czynności jest uprawniony Zarząd Spółdzielni i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie usuwania drzew i krzewów?

13. Uprawnienia osób którym przysługują prawa do lokali w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej w zakresie usuwania drzew i krzewów – rozróżnienie wg rodzajów praw do lokali i nieruchomości na których posadowione są budynki wielolokalowe oraz stanowiących mienie ogólno spółdzielcze

14. Odpowiedzialność firmy świadczącej usługi konserwacji zieleni

15. Pomniki przyrody

16. Obowiązek zawiadomienia o możliwości złożenia zastrzeżeń – problemy praktyczne

17. Zmienione zasady i obostrzenia zabiegów pielęgnacyjnych

18. Drzewa i krzewy zwolnione z uzyskania zezwolenia na usunięcie

19. Postępowanie administracyjne w sprawie wydawania zezwoleń usunięcia drzew i krzewów – oględziny, dowody, decyzja administracyjna, sprzeciw, zaświadczenia i odwołanie

20. Nasadzenia i przesadzenia

21. Uprawnienia właściciela nieruchomości do otrzymania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych – zasady i problemy praktyczne

22. Opłaty za usunięcie drzewa i krzewu – rodzaje, zasady wnoszenia, możliwość odroczenia, rozłożenia na raty - wskazówki.

23. Zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu

24. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni

25. Usuwanie drzew i krzewów na terenach zabytków - uwzględnienie różnych rodzajów zabytków, kompetencje konserwatora

26. Usuwanie drzew i krzewów na obszarze chronionym – przepisy szczególne, uzgodnienia,

27. Drzewa wywrócone i złamane – nowe obowiązki w tym zakresie

28. Kary pieniężne za usunięcie bez zezwolenia, niewłaściwą pielęgnację, zniszczenie drzew i krzewów

29. Kontrola organów

30. Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej – problemy i rozwiązania praktyczne

31. Grillowanie na osiedlu

32. Palenie tytoniu na terenie budynku

33. Instalacja gazowa

34. Kraty i zabudowy w korytarzu

35. Zasady ruchu drogowego i parkowania na nieruchomościach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych – zmiany i nowe orzecznictwo

36. Czy spółdzielnia / wspólnota może nakładać kary za niewłaściwe parkowanie?

37. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

38. Ustanowienie strefy ruchu

39. Ograniczenie wjazdu na teren spółdzielni / wspólnoty

40. Wyznaczenie miejsc parkingowych.

 

 

Zapisy i szczegółowe informacje

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Tel.: 32 700 79 23
Kom.: 731 81 81 31
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Prowadzący:
Kontakt :
32 700 79 23 lub 731 81 81 31
Rejestracja zamknięta