Kalendarz wydarzeń

Walne Zgromadzenie w Spółdzielniach Mieszkaniowych 2019 r.
Czwartek, 09 Maj 2019, 10:30 - 15:30
Odsłon : 93

 

Warszawa 09.05.2019 r. Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34a

(godziny szkolenia 10:30 - 15:30)

 

379,00 zł + VAT/os.   

W cenie szkolenia: (autorskie materiały szkoleniowe, przybory piśmiennicze, serwis kawowy, obiad w restauracji, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W Programie m.in. :

 

- Przygotowanie Walnego Zgromadzenia– obligatoryjna treść zawiadomienia, sposób doręczeń, skutki uchybień, zasady liczenia terminów

 

- Udział pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

 

- Walne Zgromadzenie a najnowsze orzecznictwo i RODO

 

- Najczęstsze błędy na Walnym Zgromadzeniu

 

W materiałach szkoleniowych m.in. :

 

- najnowsze orzecznictwo dotyczące Walnego Zgromadzenia,

 

- wzorcowe zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

 

- wzór pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w Walnym Zgromadzeniu

 

- projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

 

Program Szkolenia :

 

1. Walne Zgromadzenie a najnowsze orzecznictwo i RODO

2. Przygotowanie Walnego – obligatoryjna treść zawiadomienia, sposób doręczeń, skutki uchybień, zasady liczenia terminów

3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia w najnowszym orzecznictwie

4. Realizacja ustawowych uprawnień członków przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia

5. Zasady wykładania materiałów i upubliczniania zawiadomień a RODO

6. Udział pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

7. Zasady odczytania listy pełnomocnictw

8. Jak poprawnie opracować sprawozdanie Zarządu z działalności uwzględniając ostatnie zmiany zgłaszania sprawozdań do sądu?

9. Przyjęcie, ocena a zatwierdzenie sprawozdania z działalności.

10. Konsekwencje przygotowania nieprawidłowego sprawozdania

11. Czy w spółdzielni mieszkaniowej może obowiązywać regulamin Walnego Zgromadzenia?

12. Najczęstsze błędy na Walnym Zgromadzeniu

13. Elementy porządku obrad po zmianie prawa

14. Udział członka spółdzielni, pełnomocnika, eksperta i pomocy prawnej – możliwości ograniczenia uczestnictwa

15. Czy zgodny z Konstytucją jest zakaz bycia pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu członka Zarządu i pracownika spółdzielni?

16. Podział obowiązków na Walnym Zgromadzeniu

17. Rodzaje uchwał podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu

18. Czy wszystkie zgłaszane przez członków projekty uchwał i żądania powinny być uwzględnione przez Zarząd?

19. Jak wprowadzić do porządku obrad poprawki do uchwał?

20. Czy należy brać pod uwagę głosy wstrzymujące na Walnym Zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej? – nowe orzeczenia

21. Elektroniczne liczenie głosów

22. Walne zgromadzenie w częściach, charakter prawny, moment podjęcia uchwał

23. Jak rozumieć poddanie uchwały pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia?

24. Czy Walne Zgromadzenie Spółdzielni może zdecydować o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej na fundusz remontowy po zmianie prawa?

25. Jakie uchwały powinny być podjęte w zakresie przeprowadzonej lustracji?

26. Problemy z przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu

27. Kontrowersje dotyczące uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań

28. Gospodarka finansowa a Walne Zgromadzenie

29. Jaki jest skutek podjęcia przez Walne Zgromadzenie błędnej uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej – przykłady błędnych zapisów, wzorcowa uchwała w materiałach

30. Podział nadwyżki bilansowej w zależności od zapisów w statucie spółdzielni i celów jej przeznaczenia na:

- pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji zasobu, w tym na pokrycie niedoborów na poszczególnych nieruchomościach

- fundusz zasobowy spółdzielni

- fundusz remontowy spółdzielni

- inne cele

31. Wybory do Rady Nadzorczej a porządek obrad i wyłożenie projektu uchwały – nowe orzeczenia i rozbieżności

32. Procedury wyboru członków Rady Nadzorczej

33. Wymogi kandydatów do Rady Nadzorczej

34. Stwierdzenie nieważności Walnego Zgromadzenia a uchylenie uchwałys

 

 

Wykładowca: Dariusz Wociór - radca prawny. Wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowe w Warszawie (PRAKTYK), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lubinie. Ukończył Studia Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. W 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji  z zakresu prawa spółdzielczego m.in. Rzeczpospolita i wydawnictwo CH Beck. Doświadczony i lubiany wykładowca.

 

 

Zapisy i szczegółowe informacje

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Tel.: 32 700 79 23
Kom.: 731 81 81 31
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzący:
Kontakt :
32 700 79 23; 696 688 355; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lokalizacja: Warszawa Czapelska 34a, tel.:
http://hotelwiatraczna.pl/konferencje/

Formularz zgłoszeniowy

379.00 PLN379.00 PLN
(VAT 23 %)
0.00 PLN