Kalendarz wydarzeń

Szkolenie wewnętrzne dla Rad Nadzorczych i członków Zarządu Prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Kompetencje organów SM
Od Poniedziałek, 01 Styczeń 2018
Do Wtorek, 31 Grudzień 2019
Odsłon : 158
KCRP

 

Odbiorca : Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Termin wykonania: Ustalany indywidualnie z zamawiającym

Miejsce Szkolenia: Siedziba Zamawiającego

Czas trwania: ok. 4 - 5 godzin.

Godziny szkolenia: Szkolenie zostanie przeprowadzone w godzinach 09:00-14:00 lub innych ustalonych z zamawiającym.

Uczestnicy: Oferta przygotowana jest dla grupy maksymalnie 20 osób Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe w formie papierowej.

Wykonawca: Osobiście – Pan Dariusz Wociór - radca prawny, wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowe w Warszawie (PRAKTYK), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lubinie. Ukończył Studia Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. W 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa spółdzielczego m.in. Rzeczpospolita i wydawnictwo CH Beck. Doświadczony i lubiany wykładowca.

Autor publikacji:

• Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego. ( Wydaw. CH Beck 05/2016)

• Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym. Z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego ( Wydaw. CH Beck 07/2016)

Koszt: 3 500,00 zł netto + VAT 23%

Formalności/sposób płatności. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych/przelew po wykonaniu zamówienia.

 

Wykonane prace będą uwzględniać specyfikę jednostki, aktualny stan prawny i oczekiwania zleceniodawcy

 

Ramowy Program Szkolenia:

1. Statut a działalność Spółdzielni.

2. Walne Zgromadzenie – uczestnictwo członków i organów, kompetencje, zwoływanie, zawiadomienie, podejmowanie uchwał, protokoły, zaskarżenie uchwał, udział Rady Nadzorczej – wskazówki praktyczne.

3. Podział kompetencji między organami spółdzielni, a uchwały podjęte poza kompetencjami - orzecznictwo.

4. Rola Rady Nadzorczej - zadania, zakres działania, skład, kadencja, wybory, wynagrodzenie, odpowiedzialność, komisje, protokoły.

5. Zarząd i jego kontrola przez Radę Nadzorczą - zadania, skład, stosunek pracy, zawieszenie w czynnościach, reprezentacja, pełnomocnictwo.

6. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

7. Uprawnienia członków spółdzielni mieszkaniowej.

8. Uprawnienia osób niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej.

9. Obowiązki członków, którym przysługują do lokali w spółdzielni.

10. Obowiązki właścicieli nieruchomości.

11. Odpowiedzialność z tytułu wnoszenia opłat.

12. Obowiązki Rady Nadzorczej wynikające z ustaw.

13. Prawa do lokali w spółdzielni mieszkaniowej

14. Obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie ochrony danych osobowych

15. Udostępnianie dokumentów Radzie Nadzorczej

16. Prawo do informacji Członków Spółdzielni oraz Członków Rady Nadzorczej

17. Plan gospodarczy, plan remontów

18. Gospodarka finansowa Spółdzielni

19. Pytania i dyskusja

 

 

Zapisy i szczegółowe informacje

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Tel.: 32 700 79 23
Kom.: 731 81 81 31
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Prowadzący:
Kontakt :
32 700 79 23 lub 731 81 81 31

nowe wydarzenia