Kalendarz wydarzeń

Ustawa o zmianie ustawy z dnia 06.12.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów. Ważna zmiana dotycząca pomocy de minimis!
Poniedziałek, 28 Styczeń 2019, 10:00 - 15:00
Odsłon : 248
KCRP

 

Lublin 28.01.2019 r. Grand Novotel Lublinianka , ul. Krakowskie Przedmieście 56

(godziny szkolenia 10:00 - 15:00)

 

379,00 zł + VAT/os.   

W cenie szkolenia: (autorskie materiały szkoleniowe, przybory piśmiennicze, serwis kawowy, obiad w restauracji, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

 

W materiałach szkoleniowych m.in.:

 

- wzór wniosku o zaświadczenie o przekształceniu

 

- wzór wniosku o zapłatę jednorazową opłaty przekształceniowej

 

- omówienie ustawy o przekształceniu i ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu

W Programie m.in. :

 

- Sposób „uniknięcia” przez spółdzielnię mieszkaniową zwrotu pomocy de minimis.

 

- Zmiana ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

- zmiany terminów wydawania zaświadczeń

- zmiany zasad wnoszenia opłat płaconych w każdym roku

- wpływ aktualizacji i zmiany stawki procentowej opłat rocznych na opłaty przekształceniowe.

- zmiany dotyczące wnoszenia opłat jednorazowych.

 

- Opłata przekształceniowa: sposób naliczenia opłaty, termin i okres uiszczenia opłaty, ulgi w uiszczaniu opłaty (rozłożenie na raty, przesuniecie terminu płatności), zakwestionowanie opłaty przekształceniowej, bonifikaty od opłaty, waloryzacja opłaty z uwzględnieniem pomocy de minimis

 

- Przekształcenie użytkowania wieczystego we wspólnocie mieszkaniowej – rodzaje nieruchomości podlegających przekształceniu, zasady, koszty, bonifikata, skutki problemy prawne

 

- Harmonogram działań, które powinna podjąć spółdzielnia mieszkaniowa posiadająca nieruchomości z użytkowaniem wieczystym.

 

 

 

Program Szkolenia :

 

1. Sposób „uniknięcia” przez spółdzielnię mieszkaniową zwrotu pomocy de minimis.

2. Zmiana ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: - zmiany terminów wydawania zaświadczeń - zmiany zasad wnoszenia opłat płaconych w każdym roku - wpływ aktualizacji i zmiany stawki procentowej opłat rocznych na opłaty przekształceniowe - zmiany - zmiany dotyczące wnoszenia opłat jednorazowych.

3. Problemy dotyczące stosowania w spółdzielniach mieszkaniowych ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

4. Problem przyjęcia przez Radę Nadzorczą / Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przy przekształceniu w użytkowanie wieczyste

5. Jakie grunty podlegają przekształceniu?

6. Pojęcie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

7. Podmioty uprawnione do żądania przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności gruntu.

8. Co oznacza przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. ?

9. Zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność - wydanie zaświadczenia – z urzędu, na wniosek, skuteczność doręczenia zaświadczenia.

10. Opłata przekształceniowa: sposób naliczenia opłaty, termin i okres uiszczenia opłaty, ulgi w uiszczaniu opłaty (rozłożenie na raty, przesuniecie terminu płatności), zakwestionowanie opłaty przekształceniowej, bonifikaty od opłaty, waloryzacja opłaty z uwzględnieniem pomocy de minimis

11. Sposoby „uniknięcia” i pomniejszenia opłaty przekształceniowej

12. Zbycie własności lokalu, z którym związany jest udział we własności gruntu, przed końcem okresu uiszczania opłaty przekształceniowej – konsekwencje prawne.

13. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji oddania budynku do użytkowania po dniu 1 stycznia 2019 r.

14. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji wyodrębnienia lokalu po dniu 1 stycznia 2019 r.

15. Tryb postępowania w toku aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

16. Tryb postępowania w sprawie przekształcenia udziału w użytkowaniu wieczystym w udział we własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, wszczęte na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i niezakończone przed dniem wejścia w życie projektowanych przepisów.

17. Które zasady przekształcenia wybrać, stare czy nowe ? – omówienie problemu z uwzględnieniem pomocy de minimis na przykładzie:

18. Przekształcenie użytkowania wieczystego we wspólnocie mieszkaniowej – rodzaje nieruchomości podlegających przekształceniu, zasady, koszty, bonifikata, skutki problemy prawne
19. Harmonogram działań, które powinna podjąć spółdzielnia mieszkaniowa posiadająca nieruchomości z użytkowaniem wieczystym.

20. Obowiązki spółdzielni mieszkaniowych nałożone w ww. ustawie

21. Problemy wystawiania zaświadczeń o stanie prawnym lokali po ostatnich zmianach prawnych w tym RODO 22. Problem przekształcania lokali w odrębną własność po przekształceniu gruntu we własność

23.Nieruchomości do których spółdzielniom nie przysługuje praw do gruntu – propozycja rozwiązania problemu

 

 

Wykładowca: Dariusz Wociór - radca prawny. Wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowe w Warszawie (PRAKTYK), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lubinie. Ukończył Studia Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. W 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji  z zakresu prawa spółdzielczego m.in. Rzeczpospolita i wydawnictwo CH Beck. Doświadczony i lubiany wykładowca.

 

 

Zapisy i szczegółowe informacje

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Tel.: 32 700 79 23
Kom.: 731 81 81 31
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzący:
Kontakt :
32 700 79 23; 696 688 355; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lokalizacja: 20-002 Lublin Krakowskie Przedmieście 56, tel.:
http://www.lublinianka.com/konferencje

Formularz zgłoszeniowy

379.00 PLN379.00 PLN
(VAT 23 %)
0.00 PLN