Kalendarz wydarzeń

Problemy prawne przyjęcia Planu Gospodarczego i zmian wysokości opłat w Spółdzielniach Mieszkaniowych
Czwartek, 22 Listopad 2018, 10:00 - 15:00
Odsłon : 234
KCRP

 

Gdańsk 22.11.2018 r. Hotel Novotel ul. Pszenna 1

(godziny szkolenia 10:00 - 15:00)

 

379,00 zł + VAT/os.   

W cenie szkolenia: (autorskie materiały szkoleniowe, przybory piśmiennicze, serwis kawowy, obiad w restauracji, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

 

 W Programie szkolenia m.in.:

 

1. Problemy przyjęcia planu gospodarczego i jego zmiany

2. Odpowiedzialność za opłaty - charakter i konsekwencje dla Spółdzielni Mieszkaniowej.

3. Termin wypowiedzenia wysokości stawek opłat za lokale.

4. Wymogi prawne kalkulacji opłat – interesujące orzeczenia.

5. Plan gospodarczo-finansowy a opłaty.

6. Opłaty za zużycie ciepła

7. Opłaty za zużycie wody – problemy stosowania Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

8. Kwestionowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi i zmiana przez miasto na opłatę za odpady niesegregowane

9. Błędy spółdzielni a sądowe dochodzenie opłat.

 

Wzory dokumentów:

wzorcowe wypowiedzenie opłat,

wzorcowy regulamin gospodarki zasobami,

wzorcowa uchwała w sprawie przyjęcia i zmiany planu gospodarczego

 

 

Program Szkolenia :

 

1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut a przyjęcie planu gospodarczego

2. Problemy prawne przyjęcia i zmiany planu gospodarczego w spółdzielni mieszkaniowej

3. Plan gospodarczy a plan remontów

4. Plan gospodarczy a opłaty w spółdzielni mieszkaniowej

5. Opłaty zależne i niezależne – problemy praktyczne

6. Odpowiedzialność za opłaty – charakter i konsekwencje dla spółdzielni

7. Termin wypowiedzenia opłat

8. Uzasadnienie wypowiedzenia opłat – wymogi formalne

9. Formy kwestionowania opłat i obrona spółdzielni

10. Wymogi prawne kalkulacji opłat – interesujące orzeczenia

11. Udowodnienie zasadności zmiany wysokości opłat – liczne orzecznictwo

12. Opłaty wnoszone przez członków spółdzielni i osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują prawa do lokali – zróżnicowanie

13. Eksploatacja – zakres pojęcia

14. Opłaty za zużycie ciepła - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej a naliczanie opłat - zmiana art. 45a Prawa energetycznego i konsekwencje dla spółdzielni mieszkaniowych

15. Opłaty za zużycie wody – nowe problemy

16. Opłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną

17. Opłaty na fundusz remontowy i działalność inwestycyjną

18. Inne opłaty pobierane przez spółdzielnię - domofony - instalacja RTV - ubezpieczenie lokalu

19. Opłaty za lokale użytkowe – charakter, rodzaje – problemy z naliczaniem opłat

20.Opłaty we wspólnocie zarządzanej przez spółdzielnię mieszkaniową:

a) wspólnota która przeszła z zarządzania na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na ustawę o własności lokali

b) wspólnota powstała w wyniku nowej inwestycji

c) „zewnętrzna” wspólnota, która powierzyła zarząd spółdzielni mieszkaniowej

d) obowiązek uczestniczenia właścicieli lokali ze wspólnoty w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni

21Problemy naliczania odsetek w spółdzielniach mieszkaniowych

22. Podsumowanie szkolenia

 

Wykładowca: Dariusz Wociór - radca prawny. Wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowe w Warszawie (PRAKTYK), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lubinie. Ukończył Studia Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. W 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji  z zakresu prawa spółdzielczego m.in. Rzeczpospolita i wydawnictwo CH Beck. Doświadczony i lubiany wykładowca.

 

Zapisy i szczegółowe informacje

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Tel.: 32 700 79 23
Kom.: 731 81 81 31
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzący:
Kontakt :
32 700 79 23; 696 688 355; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy

379.00 PLN379.00 PLN
(VAT 23 %)
0.00 PLN