Kalendarz wydarzeń

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w 2019 roku. Członkostwo i prawa do lokali w spółdzielni mieszkaniowej po zmianie prawa i najnowszych orzeczeniach sądów.
Piątek, 12 Październik 2018, 10:30 - 15:30
Odsłon : 226
KCRP

 

Warszawa 12.10.2018 r. Hotel Wiatraczna ul. Czapelska 34a

(godziny szkolenia 10:30 - 15:30)

 

379,00 zł + VAT/os.   

W cenie szkolenia: (autorskie materiały szkoleniowe, przybory piśmiennicze, serwis kawowy, obiad w restauracji, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

 

Szkolenie omawia najważniejsze obowiązki spółdzielni mieszkaniowych w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego, procedury i zasady działania wprowadzone nowymi przepisami.

 

Na szkoleniu będą omówione relacje między nowymi przepisami a

UCHWAŁĄ NR L/1217/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych

 

 W Programie szkolenia m.in.:

 

- Ustalenie wartości własności gruntu i ewidencja w księgach rachunkowych

 

- problemy dotyczące stosowania w spółdzielniach mieszkaniowych USTAWY z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

- harmonogram działań, które powinna podjąć do końca 2018 każda spółdzielnia mieszkaniowa posiadająca nieruchomości z użytkowaniem wieczystym

- obowiązki spółdzielni mieszkaniowych nałożone w ww. ustawie

- problem przyjęcia przez Radę Nadzorczą / Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przy przekształceniu w użytkowanie wieczyste

- zasady wnoszenia opłaty przekształceniowej, sposoby jej „uniknięcia” i pomniejszenia

- problemy wystawiania zaświadczeń o stanie prawnym lokali po ostatnich zmianach prawnych w tym RODO

- zasady udostępniania członkom dokumentów w tym uchwał, protokołów organów, faktur i umów oraz rejestru członków zgodnie z RODO

- problemy ustanawiania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

- problemy regulacji stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i prawa odrębnej własności

- 3 wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2018 roku

 

 

Program Szkolenia :

 I.Przekształcenie użytkowania wieczystego w spółdzielni mieszkaniowej

 1. Jakie grunty podlegają przekształceniu?
 2. Pojęcie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
 3. Podmioty uprawnione do żądania przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności gruntu.
 4. Co oznacza przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. ?
 5. Zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we  współwłasność - wydanie zaświadczenia – z urzędu, na wniosek, skuteczność doręczenia zaświadczenia.
 6. Opłata przekształceniowa: sposób naliczenia opłaty, termin i okres uiszczenia opłaty, ulgi w uiszczaniu opłaty (rozłożenie na raty, przesuniecie terminu płatności), zakwestionowanie opłaty przekształceniowej, bonifikaty od opłaty, waloryzacja opłaty.
 7. Zbycie własności lokalu, z którym związany jest udział we własności gruntu, przed końcem okresu uiszczania opłaty przekształceniowej – konsekwencje prawne.
 8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji oddania budynku do użytkowania po dniu 1 stycznia 2019 r.
 9. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji wyodrębnienia lokalu  po dniu 1 stycznia 2019 r.
 10. Tryb postępowania w razie wejścia w życie projektowanej ustawy w toku aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 11. Tryb postępowania w sprawie przekształcenia udziału w użytkowaniu wieczystym w udział we własności nieruchomości  zabudowanych na cele mieszkaniowe, wszczęte na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i niezakończone przed dniem wejścia w życie projektowanych przepisów.
 12. Przekształcenie użytkowania wieczystego we wspólnocie mieszkaniowej – rodzaje nieruchomości podlegających przekształceniu, zasady, koszty, bonifikata, skutki problemy prawne,

II.Członkostwo i praw do lokali w spółdzielni mieszkaniowej

 1. Roszczenia członków spółdzielni o wypłatę wpisowego i udziałów po zmianie ustawy
 2. Przedawnienie roszczeń o wypłatę udziałów
 3. Członkowie oczekujący a zmiana prawa i analiza ministerialna nowych przepisów i ostatnie orzeczenia
 4. Nabycie członkostwa – dwie formy – tryb działania, niezbędne dokumenty
 5. Prawa i obowiązki członka spółdzielni
 6. Skreślenie członka a zmiany
 7. Rejestr członków
 8. Utrata członkostwa po zmianie prawa
 9. Uprawnienia członków i właścicieli do funduszu remontowego
 10. Zmiany dotyczące umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 161 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 11. Modyfikacja regulacji dotyczących umowy o budowę lokalu
 12. Nowe zasady ustanowienia odrębnej własności na rzecz nabywcy ekspektatywy
 13. Skargi członków spółdzielni a uprawnienia Ministra ds. budownictwa w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych – przykłady i propozycje rozwiązania
 14. Podsumowanie szkolenia

Wykładowca: Dariusz Wociór - radca prawny. Wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowe w Warszawie (PRAKTYK), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lubinie. Ukończył Studia Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. W 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji  z zakresu prawa spółdzielczego m.in. Rzeczpospolita i wydawnictwo CH Beck. Doświadczony i lubiany wykładowca.

 

Zapisy i szczegółowe informacje

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Tel.: 32 700 79 23
Kom.: 731 81 81 31
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzący:
Kontakt :
32 700 79 23; 696 688 355; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lokalizacja: Warszawa Czapelska 34a, tel.:
http://hotelwiatraczna.pl/konferencje/
Rejestracja zamknięta