Up

Interpretacje i wyroki ważne dla SM

Zwolnienie z CIT dochodu spółdzielni mieszkaniowej, uzyskiwanych z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych przez osoby nieposiadające członkostwa w spółdzielni.
Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu pochodzącego z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej.
odliczenie podatku od towarów i usług prawo do odliczenia spółdzielnie mieszkaniowe
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowegookreślonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop w stosunku do kwotystanowiącej różnicę pomiędzy najwyższą zadeklarowaną cenąlokalu w przetargu, a wartością rynkową lokalu
możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop w stosunku do przychodu uzyskanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w następstwie nieodpłatnego otrzymania wyposażenia placu zabaw
Przychód wspólnoty mieszkaniowej CIT
 
 
Powered by Phoca Download