Kalendarz wydarzeń

Szkolenie wewnętrzne: Prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych dla zarządów i nowo wybranych rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych.
Od Niedziela, 01 Styczeń 2017
Do Niedziela, 31 Grudzień 2017
Odsłon : 3367

Szkolenie wewnętrzne.

Prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

dla nowo wybranych rad nadzorczych i zarządu w spółdzielniach mieszkaniowych.

 

 

Program Szkolenia:

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JAKO KORPORACJA – PODZIAŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW POMIĘDZY ZARZĄDEM I RADĄ NADZORCZĄ.

 

1.    Osobowość prawna spółdzielni mieszkaniowej i ogólne uwarunkowania działalności spółdzielni mieszkaniowej.

2.    Przedstawienie i omówienie aktów prawnych dotyczących działalności i funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.

3.    Uprawnienia członków spółdzielni mieszkaniowej.

4.    Uprawnienia osób niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowej.

5.    Obowiązki członków, którym przysługują prawa do lokali w spółdzielni mieszkaniowej.

6.    Obowiązki właścicieli nieruchomości.

7.    Odpowiedzialność z tytułu wnoszenia opłat.

8.    Obowiązki Rady Nadzorczej wynikające z ustaw:

a)    obowiązki kontrolne (ocena legalności, rzetelności, gospodarności. oceny kompleksowe, problemowe, wycinkowe),

b)    obowiązki normatywne w tym uchwalanie regulaminów,

c)    obowiązki zarządzające (plany gospodarczo-finansowe, struktura organizacyjna spółdzielni mieszkaniowej),

d)    obowiązki reprezentacyjne.

9.    Obowiązki rady nadzorczej wynikające ze statutu spółdzielni mieszkaniowej.

10.   Organizacja pracy rady nadzorczej:

a)    struktura rady nadzorczej,

b)    planowanie działalności rady nadzorczej,

c)    organizacja posiedzeń rady nadzorczej,

11.   Odpowiedzialność członków rady nadzorczej w związku z wykonywanymi obowiązkami.

12.   Rady osiedli – prawa, obowiązki i kompetencje w procesie zarządzania.

13.   Rola statutu i regulaminów w świetle interesów spółdzielni mieszkaniowej.

 

Szczegóły programu szkolenia, każdorazowo indywidualnie dostosowujemy do potrzeb zarządu spółdzielni mieszkaniowej i członków rady nadzorczej, po wcześniejszej analizie statutu.

 

Wykładowca : Pan Marcin Koszowski - radca prawny. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego), prawie spółdzielczym i prawie finansowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej świadczonej na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. Pracuje w renomowanej Kancelarii Radców Prawnych w Katowicach.

 

Informacje Dodatkowe :

 

Odbiorca: Szkolenie kierowane jest do członków zarządu, członków rad nadzorczych i pracowników spółdzielni, którzy chcą usystematyzować posiadaną wiedzę z zakresu prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Termin wykonania: 30 dni od zaakceptowania oferty. (ustalany indywidualnie z zamawiającym).

Miejsce: Szkolenia:Siedziba Zamawiającego lub inne. (ustalane indywidualnie z zamawiającym).

Czas trwania: Od 3 do 5 godzin. (ustalane indywidualnie z zamawiającym).

Godziny szkolenia: Ustalane indywidualnie; możliwe jest szkolenie w trakcie trwania pracy spółdzielni mieszkaniowej jak również w godzinach popołudniowych (zebranie rady nadzorczej).

Uczestnicy: Oferta przygotowana jest dla grup 8 - 20 osób.(Liczba uczestników ustalana jest indywidualnie z zamawiającym).Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe w formie papierowej.

Wykonawca: Osobiście adwokat Pan Marcin Koszowski.

Koszt: ustalany indywidualnie z zamawiającym

Formalności/sposób płatności: Umowa o świadczenie usług szkoleniowych/ przelew po wykonaniu zamówienia.

 

Wykonane prace będą uwzględniać specyfikę jednostki, aktualny stan prawny i oczekiwania organów i pracowników spółdzielni mieszkaniowej.


Zapisy i szczegółowe informacje

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Tel.: 32 700 79 23
Kom.: 731 81 81 31
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzący:
Kontakt :
Telefon : 731 81 81 31 Mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lokalizacja: , tel.:

Rejestracja zamknięta