Kalendarz wydarzeń

Szkolenie wewnętrzne: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, KPC oraz Prawo spółdzielcze.
Od Niedziela, 01 Styczeń 2017
Do Niedziela, 31 Grudzień 2017
Odsłon : 2236

Szkolenie wewnętrzne.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, KPC oraz Prawo spółdzielcze.

 

Program Szkolenia:

 

1. Zmiana relacji prawnych między ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych a Prawem spółdzielczym.

2. Wystąpienie, wykluczenie i wykreślenia z rejestru członków spółdzielni mieszkaniowej a nowe przepisy.

3. Udziały, wpisowe i deklaracja członkowska a ustawa o zmianie.

4. Nowe regulacje nabycia członkostwa osób fizycznych i prawnych:

a) przypadki powstania członkostwa z mocy prawa i przypadki konieczności złożenia deklaracji członkowskiej

b) chwila powstania członkostwa

c) konsekwencje powstania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej z mocy prawa

d) członkostwo a prawo do miejsca postojowego

e) członkostwo najemcy

5. Utrata członkostwa osób fizycznych i prawnych po zmianie prawa:

a) ustanie członkostwa z mocy prawa

b) odpowiednie stosowanie przepisów o podziale spółdzielni

6. Rewolucyjna zmiana dotycząca rozliczania funduszu remontowego i jej skutki.

7. Zmiany i ich konsekwencje w zakresie Walnego Zgromadzenia:

a) udział pełnomocnika

b) podejmowanie uchwał

8. Zmiany dotyczące umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

9. Modyfikacja regulacji dotyczących umowy o budowę lokalu.

10. Nowe regulacje dotyczące spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu:

a) ustanawianie spółdzielczych lokatorskich praw w programie mieszkanie plus

b) przekształcenie w odrębną własność

c) rozliczenie w przypadku wygaśnięcia gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu – problemy w stosowaniu:

d) skutki rozwodu

e) konsekwencje śmierci małżonka

f) zasady nabywania przez osoby bliskie

11. Zmiana zasad wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu:

a) uchwała Rady Nadzorczej o wygaśnięciu a nowelizacja

b) wyrok sądu o wygaśnięciu

c) obowiązki spółdzielni po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

d) rozliczenia

12. Skutki likwidacji spółdzielni a prawa do lokali.

13. Nowe zasady ustanowienia odrębnej własności na rzecz nabywcy ekspektatywy.

14. Ewidencja funduszu remontowego spółdzielni a roszczenia właścicielami lokali z tytułu funduszu remontowego spółdzielni.

15. Nowe uprawnienia właścicieli lokali w zasobach spółdzielni mieszkaniowych:

a) czynności zwykłego zarządu i przekraczające zakres zwykłego zarządu

b) uchwały właścicieli lokali

c) prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej przez spółdzielnię

16. Zmiany dotyczące spółdzielczego lokalu mieszkalnego, przejętego przez spółdzielnię mieszkaniową od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej – konsekwencje regulacji.

17. Kaucje mieszkaniowe a przekształcenie – rozliczenie, waloryzacja wg nowych przepisów.

18. Realizacja wniosków najemców lokali zakładowych złożonych przed zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

19. Konsekwencje zmian Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji opłat wnoszonych do spółdzielni mieszkaniowej.

20. Zmiany Prawa spółdzielczego w zakresie:

a) lustracji

b) uprawnień Ministra ds. budownictwa w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych

21. Przepisy przejściowe.

22. Termin zmiany statutu i jego konsekwencje.

 

Szczegóły programu szkolenia, każdorazowo indywidualnie dostosowujemy do potrzeb zarządu spółdzielni mieszkaniowej, po wcześniejszej analizie statutu.

 

Wykładowca : Pan Dariusz Wociór - radca prawny, wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowe w Warszawie (PRAKTYK), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie  Skłodowskiej w Lubinie. Ukończył Studia Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. W 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji  z zakresu prawa spółdzielczego m.in. Rzeczpospolita i wydawnictwo CH Beck. Doświadczony i lubiany wykładowca.

 

Informacje Dodatkowe :

 

Odbiorca: Szkolenie kierowane jest do członków zarządu, członków rad nadzorczych, głównych księgowych i pracowników spółdzielni mieszkaniowych zajmujących się sprawami członkowsko lokalowymi, rozliczeniami wkładów i rozliczeniami funduszu remontowego.

Termin wykonania: 30 dni od zaakceptowania oferty. (ustalany indywidualnie z zamawiającym).

Miejsce Szkolenia : Siedziba Zamawiającego lub inne. (ustalane indywidualnie z zamawiającym).

Czas trwania: ok. 5 godzin. (ustalane indywidualnie z zamawiającym).

Godziny szkolenia: Ustalane indywidualnie; możliwe jest szkolenie w trakcie trwania pracy spółdzielni mieszkaniowej jak również w godzinach popołudniowych.

Uczestnicy: Oferta przygotowana jest dla grup 8 - 20 osób.(Liczba uczestników ustalana jest indywidualnie z zamawiającym).Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe w formie papierowej.

Wykonawca: Osobiście radca prawny Pan Dariusz Wociór.

Koszt: ustalany indywidualnie z zamawiającym

Formalności/sposób płatności: Umowa o świadczenie usług szkoleniowych/ przelew po wykonaniu zamówienia.

 

Wykonane prace będą uwzględniać specyfikę jednostki, aktualny stan prawny i oczekiwania organów i pracowników spółdzielni mieszkaniowej.


Zapisy i szczegółowe informacje

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Tel.: 32 700 79 23
Kom.: 731 81 81 31
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prowadzący:
Kontakt :
Telefon : 731 81 81 31 Mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lokalizacja: , tel.:

Rejestracja zamknięta