Nasza kadra

  • Filtruj

Janina Fornalik

Joanna FornalikDoradca podatkowy, starszy menedżer w spółce doradztwa podatkowego MDDP. Doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawno-podatkowej, m.in. jest współautorem komentarza do Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej. Występuje na konferencjach i prowadzi szkolenia z zakresu podatku VAT, w tym dotyczące rozliczeń podatkowych w samorządach. .Doświadczony i lubiany wykładowca. Autorka licznych publikacji prasowych, a także najnowszej książki „ Vat w samorządach – kompendium wiedzy w tym nowe zasady odliczeń podatku naliczonego od 1-stycznia-2016 r.”

Zobacz pełny profil

 

Dariusz Wociór

DWociorRadca prawny, wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie (PRAKTYK), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Wykładowca ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lubinie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie ukończył Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. Następnie w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami i w 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.Publikuje artykuły z dziedziny prawa w dzienniku "Rzeczpospolita"

Zobacz pełny profil

 

Sebastian Twardoch

Sebastian twardochPrawnik, ekonomista - doradca podatkowy nr wpisu 10958. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również Podyplomowych Studiów Podatkowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ponad 10 lat doświadczenia zdobytego w największych firmach doradczych w Polsce. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym. Specjalizuje się w zakresie optymalizacji podatkowej oraz unikania podwójnego opodatkowania.

Zobacz pełny profil

 

Agnieszka Masłowska

MaslowskaRadca prawny, doświadczony trener-praktyk, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych. aktualnie trwa procedura wpisu na listę doradców podatkowych. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), szkolenia prowadzi od 2012 r., specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego. Od stycznia 2014 r.prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie,

Zobacz pełny profil

 

Marcin Koszowski

 

KoszowskiAdwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zdobywał w śląskich kancelariach adwokackich, radcowskich i komorniczych. Praktykę zawodową koncentruje od wielu lat wokół prowadzenia sporów sądowych i kompleksowej obsługi prawnej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Specjalizuje się również w prawie rodzinnym oraz procesowym prawie karnym. Prowadzi Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych w Katowicach. 

Zobacz pełny profil

 

Krystyna Królewiak-Ciechanowska

krystyna krolewiakciechanowskaDoświadczony Radca Prawny Zarządców Nieruchomości, ceniony wykładowca Krajowej Rady Spółdzielczej tematyki związanej z prawem spółdzielczym i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, lustrator. Autor licznych publikacji prasowych związanych z prawem spółdzielczym.

Zobacz pełny profil

 

Krzysztof Cichowski

krzysztof cichowskiGłówny specjalista ds. technicznych (Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP)

Zobacz pełny profil

 

Jarosław Małyszko

JaroslawmalyszkoWykładowca posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podatku VAT, Publicysta piszący do Rzeczpospolitej i innych wydawnictw prawno-ekonomicznych. Posiada praktyczną znajomość zagadnień związanych z podatkiem VAT w Spółdzielniach Mieszkaniowych. Wieloletni doradca podatkowy. Absolwentka SGH w Warszawie.

Zobacz pełny profil

 

Elżbieta Rogala

ElzbietarogalaDługoletni główny specjalista Ministerstwa Finansów (Departament VAT). Obecnie niezależny ekspert podatku VAT. Autor wielu książek oraz publikacji prasowych nt. podatku VAT, w tym w budownictwie mieszkaniowym oraz w spółdzielczości mieszkaniowej, np. wydana przez wyd. Platformę Edukacyjną książka „VAT w spółdzielni mieszkaniowej w 2014 roku”. Doświadczony wykładowca.

Zobacz pełny profil

 

Zofia Rogóż

avatarwomanRewident , Biegła Księgowa, specjalizująca się w tematyce księgowo-finansowej w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Autorka wielu publikacji związanych z tematyką spółdzielczości mieszkaniowej. Stały współpracownik Krajowej Rady Spółdzielczej.

Zobacz pełny profil

 

Karol Lentas

Karol LentasWieloletni Główny Księgowy w dużej spółdzielni mieszkaniowej. Praktyk z doświadczeniem w prowadzeniu kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości w spółdzielniach mieszkaniowych i podmiotach prawa handlowego.

 

 

Zobacz pełny profil

 

Tomasz Sułkowski

TSulkowskiPrawnik, doktorant i wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawnej specjalizującej się w prowadzeniu obsługi prawnej przedsiębiorstw i inwestycji budowlanych. Prowadzący jest praktykiem w dziedzinie prawa gospodarczego, obsługując pod kątem prawnym przedsięwzięcia budowlane od strony wykonawczej i inwestorskiej na rynku prywatnym oraz zamówień publicznych. Jest opiekunem prawnym wielu firm budowlanych na terenie Śląska i województw ościennych. Prowadził szkolenia dla m.in. Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach, Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach. Doświadczony i lubiany wykładowca.

Zobacz pełny profil

 

Helena Pośpieszyńska

avatarwoman

Lustrator, wykładowca tematyki związanej z finansami spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wielu publikacji, współpracownik i współautor wyd. Wolter Kluwer - internetowego Vademecum głównego księgowego, współautorka licznych publikacji dotyczących gospodarki finansowej spółdzielni i problemów stosowania jej w praktyce, dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w obsłudze i doradztwie w spółdzielniach mieszkaniowych.

Zobacz pełny profil

 

Michał Szczypiór

PMichał Szczypiórrawnik, pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z/s we Wrocławiu, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu, wykładowca na Franklin University Ohio, USA, Konsultant Centrum Studiów i Analiz Gospodarczych z siedzibą w Warszawie, członek Rady Programowej Serwis VAT, redaktor Przeglądu Podatkowego, Monitora Podatkowego, autor ponad 300 publikacji o tematyce prawnopodatkowej, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracujący na stałe z Dolnośląskim, Wielkopolskim, Lubuskim oraz Pomorskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

Zobacz pełny profil