Kalendarz wydarzeń

Zmiana statutu po zmianie ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych
Środa, 28 Luty 2018, 10:00 - 15:00
Odsłon : 224
KCRP

Wrocław 28.02.2018 r - Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60

(godziny szkolenia 10:00 - 15:00)

 

369,00 zł + VAT/os.  

W cenie szkolenia: (autorskie materiały szkoleniowe, przybory piśmiennicze, serwis kawowy, obiad w restauracji, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

 

W Programie m.in. :

 

- Które postanowienia statutu utraciły moc 9 września 2017r.?

- Które postanowienia statutu utracą moc 9 września 2018r. w przypadku nie „zarejestrowania” zmiany statutu?

- Zmiany w zakresie nabycia i utraty członkostwa a statut

- Nowe zasady gospodarki finansowej i remontowej a statut

 

Program Szkolenia :

 

1. Najnowsze orzecznictwo, analiza ministerialna i problemy w zakresie statutu spółdzielni mieszkaniowych po 9 września 2017 r.

2. Regulacje prawne i orzecznictwo dotyczące treści statutu

3. Zasady zmian statutu a swoboda umów

4. Wzorcowa uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu

5. Zasady redakcji treści statutu

6. Tekst jednolity statutu

7. Które postanowienia statutu utraciły moc 9 września 2017r.?

8. Które postanowienia statutu utracą moc 9 września 2018r. w przypadku nie „zarejestrowania” zmiany statutu?

9. Uprawnienia sądu „rejestrowego”

10. Zasady redakcji wniosku o ujawnienie zmian statutu

11. Nowa relacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do Prawa spółdzielczego w zakresie zmian statutu

12. Zmiany w zakresie nabycia i utraty członkostwa a statut

13. Postanowienia statutu dotyczące wypłaty wpisowego i udziałów po zmianie prawa

14. Jakie postanowienia statutu powinna zmienić spółdzielnia mieszkaniowa w zakresie działania organów po wejściu w życie ustawy żeby nie skomplikować funkcjonowania?

15. Nowe zasady gospodarki finansowej i remontowej a statut

16. Organizacja Walnego Zgromadzenia na nowych zasadach a statut

17. Działalność inwestycyjna spółdzielni mieszkaniowej po zmianie przepisów – postanowienia statutu

18. Zmiana kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia w zakresie nabycia członkostwa

19. Skreślenie członka z rejestru – regulacje statutowe

20. Wypowiedzenie członkostwa a zmiana statutu

21. Prowadzenie rejestru członków przez Zarząd na nowych zasadach

22. Zmiana kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia w statucie

23. Spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność i najem lokali a statut

24. Nowe propozycje zapisów w zakresie ustania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

25. Miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych a statut

26. Postanowienia statutu a nowe prawa i obowiązki członków spółdzielni

27. Działania Zarządu w związku ze zmianą Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji opłat wnoszonych do spółdzielni mieszkaniowej

28. Fundusze spółdzielni a statut

29. Zarządzanie nieruchomościami na podstawie art. 27 a statut – nowe propozycje zapisów

30. Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a postanowienia statutu

31. Korekta błędów w dotychczasowym statucie – przykłady wadliwych zapisów statutowycha

 

Wykładowca: Dariusz Wociór - radca prawny. Wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowe w Warszawie (PRAKTYK), zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lubinie. Ukończył Studia Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. W 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji  z zakresu prawa spółdzielczego m.in. Rzeczpospolita i wydawnictwo CH Beck. Doświadczony i lubiany wykładowca

 

Zapisy i szczegółowe informacje

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Tel.: 32 700 79 23
Kom.: 731 81 81 31
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Prowadzący:
Kontakt :
32 700 79 23 lub 731 81 81 31
Lokalizacja: Wrocław Oporowska 60, tel.:
http://www.hotel-slask.pl/konferencje

nowe wydarzenia

369.00 PLN369.00 PLN
(VAT 23 %)
0.00 PLN